Instruktører fra nabolagsklubben Høybråten og Stovner IL, sommeren 2022. Ungdomssatsing er et av flere innsatsområder i konseptet.
Instruktører fra nabolagsklubben Høybråten og Stovner IL, sommeren 2022. Ungdomssatsing er et av flere innsatsområder i konseptet.

Vi søker flere nabolagsklubber

For to år siden lanserte Oslo Idrettskrets kvalitetsprogrammet «Nabolagsklubb». Målet var å inngå et forpliktende samarbeid med dedikerte idrettslag som ønsket å ta et utvidet ansvar i sitt nabolag. Nå ønsker vi å ha flere idrettslag med i konseptet.

Nabolagsklubb var en videreføring og relansering av de tidligere konseptene foregangsklubb og idrettsløft:

- Å være nabolagsklubb innebærer fem obligatoriske utviklingsområder, men vi har også klare forventninger til at Nabolagsklubber tar ytterligere grep som er nødvendig for å øke deltagelsen og idrettsgleden i sitt nabolag. Samspill med bydeler, skoler og andre gode lokale krefter er vesentlig, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

- Vi i idrettskretsen vil yte særskilt støtte og rådgivning til nabolagsklubber, men idrettslagene skal også lære av hverandre og bli inspirert av hva som virker.

Bedre idrettslag

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets ble vedtatt med stor entusiasme av kretstinget 2020, og videreført av kretstinget i 2022. Med innsatsområdene variert og rimelig idrett, bedre idrettslag og kortreist idrett er målet vekst i idrettsdeltagelsen og sørge for at Osloidretten virkelig blir for alle.

- Det er selvfølgelig viktig for arbeidet at kretstinget bekreftet kursen som er satt og at vi får stabilitet i arbeidet. Vi er dessuten helt avhengig av den vilje, innsats og samarbeidsånd vi vet er i mange idrettslag for å klare dette, sier Magne Brekke. Nabolagsklubbene er spesielt viktige for at Osloidretten skal nå våre mål, og OIK skal hjelpe klubbene med kompetanse, erfaring og økonomi.

Avdelingsleder for kompetanse, klubbutvikling og inkludering, Tone Dagsvold Holm, kan fortelle som gode erfaringer fra de to første årene.

- Det mest oppsiktsvekkende med Nabolagsklubbene til nå er hvordan de klarte å navigere sin aktivitet gjennom pandemiens utfordringer. Flertallet opplevde faktisk en medlemsvekst i denne tunge perioden. En av grunnene kan være at Nabolagsklubbene spilte en sentral rolle i sommerprosjektene som var med på å holde aktiviteten i Oslo oppe gjennom de siste 3 somrene.

- Flere av Nabolagsklubbene har dessuten lykkes godt i arbeidet med å engasjere de lokale ungdommene i idrettslagets aktiviteter. Ungdommene har både vært sentrale i sommerprosjektet, men også fått mulighet til å engasjere seg i klubbens ordinære arbeid, sier Tone Dagsvold Holm.

- Det er ikke et mål at alle Nabolagsklubbene skal bli gode på alt med en gang. Først og fremst er det et verdivalg knyttet til hva slags idrettslag dere ønsker å være og hvilken rolle dere ønsker å ta i nærmiljøet.

Innsatsområder

I konseptet forplikter Nabolagsklubbene seg til å jobbe med følgende 5 innsatsområder:

  1. Inkludering
  2. Kompetanse
  3. Frivillighet og dugnad
  4. Ungdomssatsing
  5. Klubbhåndbok

I tillegg er det valgt ut noen frivillige innsatsområder som klubbene selv kan bestemme om de vil jobbe med. Dette inkluderer samarbeid bydel, samarbeid skole/AKS, paraidrett og folkehelse.

Les mer om Nabolagsklubb og innsatsområdene her

Denne søknadsrunden

Nytt i denne søknadsrunden er at det ikke bare er fleridrettslag kan søke. Nå kan også allianseidrettslag og særidrettslag søke.

- Det viktigste for oss er ikke nødvendigvis hvilken formell organisering idrettslaget har, men at idrettslaget tar ekstra ansvar i sitt nærmiljø og samarbeider godt med andre aktører i sitt nabolag, sier Tone Dagsvold Holm.

- En viktig del av det å være Nabolagsklubb er å bidra til et allsidig tilbud i samarbeid med andre idrettslag i området slik at alle barn kan finne en aktivitet de mestrer og trives med. Det kan innebære å samarbeide om treningstider, lage et felles allidrettstilbud, felles opplegg i samarbeid den lokale AKS’en eller andre fornuftige tiltak som kan gjøre det enklere både være utøver og foresatte i området. Vi er ikke nødvendigvis opptatt av å diktere hva samarbeidet skal bestå av, men vi er opptatt av å signalisere at et godt nabolag skapes av felles innsats, ikke mange enkeltinitiativ som lever isolert.

Søknad

Ønsker ditt idrettslag å være med i programmet for kommende periode?

Søk her

Søknadsfrist: tirsdag 13. september 2022

Informasjonsmøte

Vurderer ditt idrettslag å søke? Det vil gjennomføres et informasjonsmøte tirsdag 30. august kl. 18.00.

Klikk her for å delta i møtet (møtet er avsluttet).

Presentasjon fra møtet.

Opptak av møtet (kommer snart).

Spørsmål

Spørsmål knyttet til søknad, opptak og hva det innebærer å være Nabolagsklubb kan rettes til:

Kjetil Moberget
Tlf.: 40 21 80 80
kjetil.moberget@idrettsforbundet.no