Årsmøtet er medlemmenes møte.
Årsmøtet er medlemmenes møte.

Tid for årsmøter

Det er nå tid for å gjennomføre årsmøter i idrettslag. Årsmøtet er medlemmenes møte hvor de kan bestemme hva som skal skje det neste året. Nytt av året er at digitale årsmøter er tillatt. Det er ingen utsatt frist for årsmøtegjennomføring og det er kommet ny lovnorm for idrettslag.

Årsmøte

Årsmøter i idrettslag kan gjennomføres digitalt eller fysisk alt etter hva medlemmene ønsker og hva gjeldende smittevernbestemmelser tillatter. Årsmøtet må gjennomføres innen utgangen av mars.

Les mer om årsmøter på Idrettsforbundets klubbguiden-sider.

Kurs i hvordan gjennomføre digitale årsmøter.

 

Ny lovnorm for idrettslag

Fra 1. januar 2022 er det innført ny lovnorm for idrettslag. Endringer i tråd med lovnormen kan vedtas av styret. Andre endringer må vedtas av årsmøtet. Oppdatert lov må bekjentgjøres overfor medlemmene. Verdt å merke seg er følgende:

  • Valgkomiteens sammensetning er endret til å skulle bestå av leder, minst ett medlem og minst ett varamedlem
  • Kontrollutvalgets sammensetning er endret til leder, minst ett medlem og valgfritt antall varamedlemmer (altså ikke lengre krav om at idrettslaget må ha varamedlem til kontrollutvalget).
  • Idrettslaget skal på årsmøtet vedta en økonomisk beretning, denne er i tillegg til eller innarbeidet i årsberetningen

Mer informasjon om lovnormene.

 

Samordnet rapportering

Samordnet rapportering åpner 1. april. Her skal medlemstall og aktivitetstall pr. 31. desember 2021 rapporteres inn sammen med organisasjonsdata og en rekke andre spørsmål som skal besvares. Fristen for dette er 31. april. Det er også i denne portalen som idrettslag i Oslo søker om kommunale bidrag.

Idrettsforbundet sender ut informasjon om samordnet rapportering senere.

Les mer om kommunale bidrag

Oslo Idrettskrets vi gjennomføre et informasjonsmøte om samordnet rapportering og kommunale bidrag onsdag 6. april.

 

Medlemssystem

Alle idrettslag skal benytte et medlemssystem som har en godkjent integrasjonsavtale med Idrettsforbundet. Dette systemet skal benyttes til å fakturere medlemskontingent og eventuelle aktivitetsavgifter. Dette er nå et ufraviklig krav.

Les mer om valg av medlemssystem på Idrettsforbundets sider.