bryting2.jpg

Frister for idrettslag

Vi minner om flere viktige frister for idrettslagene i Oslo. Her er de viktigste.

30. april

Gjennomføre «samordnet rapportering» til Norges Idrettsforbund. Dette må alle idrettslag gjennomføre. Har dere ikke gjennomført årsmøtet, må dere likevel registrere det dere kan registrere. Særlig viktig nå, er antall medlemmer og antall aktive i de ulike grenene. Les mer om samordnet rapportering her.

Søke om kommunale bidrag gjennom Oslo Idrettskrets. Hvis årsmøtet ikke er avholdt ennå, må dere likevel huske å søke innen 30.april.  Dokumenter som skal være vedlagt søknaden kan ettersendes innen 1. juli (se under). Les mer om kommunale bidrag her.

15. juni

Gjennomføre årsmøte. Dette er kun en utsatt frist pga. covid19. Les mer om gjennomføring av årsmøter i corona-tid her.

1. juli

Fullføre «samordnet rapportering», dvs. registrere eventuelt nytt styre, adresseendring og lignende for de som har ventet med å avholde årsmøtet. Vi ber om at alle fullfører samordnet rapportering så fort som mulig i etterkant av årsmøtet. Les mer om samordnet rapportering her.

Levere all dokumentasjon (årsmøtepapirer) for søknaden om kommunale bidrag. Vi ber om at dere sender oss disse så fort som mulig etter at årsmøtet er gjennomført. Les mer om kommunale bidrag her.

15. august

Søke om merverdiavgiftskompensasjon. Les mer om mva-kompensasjon her.

 

Hjelp

NIF-support svarer på tekniske spørsmål om «samordnet rapportering»: tlf: 21 02 90 90, betjent mandag-torsdag kl. 0800-1900, fredag 0800-1530

Oslo Idrettskrets svarer på spørsmål om kommunale bidrag, årsmøter, økonomi og andre organisasjons og lovspørsmål: oslo@idrettsforbundet.no