Andre anbefalte innsatsområder

I tillegg til de obligatoriske innsatsområdene, anbefaler vi at nabolagsklubbene tar stilling til sin innsats på områdene under. Arbeidet kan gi økonomisk støtte gjennom Nabolagsklubbmidler eller gjennom andre støtteordninger i idrettskretsen.

Samarbeid skole

Vi oppfordrer nabolagsklubber til tett dialog med sin(e) lokale skole(r). Idrett i AKS-tiden kan være en fin rekrutteringsarena for idrettslaget. Det er ønskelig med et godt samarbeid mellom skole og idrettslag.

Kontaktperson: Emi Murakami

Samarbeid bydel

Nabolagklubber bør søke samarbeid med bydelen der idrettslaget har tilhørighet. Dette kan innebære å arrangere aktivitetstilbud i ferier, fellesprosjekter med andre organisasjoner i nærmiljøet, aktivitetsdager og åpne aktiviteter for lokalbefolkningen.

Kontaktpersoner: Katrine Klungland og Khadar Mohamoud

Paraidrett

En nabolagsklubb bør ha kjennskap til paraidrett og oppfordres til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse så langt det lar seg gjøre i sin aktivitet. Idrettslaget bør veilede og gi informasjon om paraidrett om idrettslaget ikke har eget tilbud. Det bør også være informasjon om paraidrett på idrettslagets hjemmeside.

Aktuelle kurs og informasjon finnes på paraidrett.no 

I utviklingen av paraidrett i ditt idrettslag, er Fagkonsulent paraidrett i idrettskretsen er en god samarbeidspartner. Det er også mulig å få hjelp fra paraansvarlige i de ulike særforbundene.

Kontaktperson: Kine Wold Lunde

Folkehelse

En nabolagsklubb bidrar til god helse for alle aldre, og tar gjerne initiativ til sosiale møteplasser, voksenidrett, 60 pluss-aktivitet eller andre tiltak som støtter opp livslang idrettsglede. 

OIK tilbyr gjerne inspirasjonsdager for ditt idrettslag.

Kontaktperson: Nichlas Berg

Allidrett

En nabolagsklubb er gode på allsidighet og varierte aktiviteter. Vi oppfordrer idrettslag til å prioritere et allidrettstilbud for barn eller ungdom. Dette kan det søkes ekstra økonomisk støtte til - les mer på idrettsforbundets hjemmesider for allidrett og i tilhørende brosjyre.

Kontaktperson: Hege Skau