Lover og bestemmelser

Idretten har en flere lover og bestemmelser som gjelder for idretten. Lov for Norges Idrettsforbund er overordnet og gjelder for alle i norsk idrett. Her er det samlet de fleste av lover, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for norsk idrett.

Valg av enklere lovnorm for idrettslag

Oslo Idrettskrets gjør oppmerksom på at det å velge enklere lovonorm kun er åpent for idrettslag med antall medlemmer mellom 10 og 75 og som har en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen er kun en prøveordning. Les mer om ordningen her.

Oslo Idrettskrets har fattet vedtak om at de idrettslag som velger å følge lovnorm for enklere idrettslag vil ikke kunne motta offentlige midler eller kunne få kommunal treningstider som Oslo Idrettskrets forvalter. 

 

Se NIFs lovsider for: