Lover og bestemmelser

Idretten har en flere lover og bestemmelser som gjelder for idretten. Lov for Norges Idrettsforbund er overordnet og gjelder for alle i norsk idrett. Her er det samlet de fleste av lover, bestemmelser og retningslinjer som gjelder for norsk idrett.