63a6133.jpg

Infoskriv om betalingsløsninger på 8 språk

Oslo Idrettskrets jobber kontinuerlig med å senke barrierene for deltakelse i idretten. En kjent barriere er økonomi. En annen barriere kan være språk. Basert på informasjon som flere idrettslag har liggende ute på sine nettsider, har vi samlet og sammenstilt et infoskriv om betalingsløsninger som har blitt oversatt til 8 ulike språk.

Med dette håper Oslo Idrettskrets å kunne bidra til å nå ut til flere om at det finnes betalingsløsninger, slik at enda flere barn og unge kan delta i idretten.

Oslo Idrettskrets har fått støtte fra Oslo kommune til å oversette disse dokumentene.

Forklaring på hvordan dokumentet kan tilpasses deres idrettslag, ligger vedlagt i hvert dokument. Se gjerne eksempel på utfylling i den norske utgaven.

Idrettslag kan dele hele eller deler av dette infoskrivet på idrettslagets hjemmesider. Informasjonen kan også sendes med deltakerne hjem.

Norsk

Engelsk

Arabisk

Farsi

Polsk

Somali

Tigrinja

Urdu

Tyrkisk