Solidaritetsfond for idrettslag

Solidaritetsfond for idrettslag

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi!

Nordland idrettskrets etablerer Solidaritetsfond for idrettslag som et viktig tiltak for å hindre at økonomiske utfordringer er et hinder for idrettsdeltakelse for barn og ungdom.