INNEBANDY.jpeg

Lokale Aktivitetsmidler (LAM)

Her vil det komme en oversikt over fordeling av lokale aktivitetsmidler fra idrettsrådene i Nordland for 2019 etter hvert som det blir fordelt.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Idrettsråd som har fordelt Lokale Aktivitetsmidler pr 19.08.19.