Medlemskap i nytt særforbund

Informasjon til lag som ønsker å søke om opptak av gruppe i idrettslaget.

Søknadsskjema: Opptak i nytt særforbund

For å søke om opptak i nytt særforbund gjelder denne prosedyren:

1. Saken om opprettelse av gruppe i idrettslaget tas opp som sak på idrettslagets årsmøte.

2. Følgende papirer sendes Nordland Idrettskrets:
- Søknadsskjema for opptak i særforbund
- Protokoll/referat med vedtak fra lagets årsmøte om opprettelse av undergruppe i idrettslaget.

3. Idrettskretsen behandler søknaden, og dere blir underrettet om videre saksgang og opptak.


Ved spørsmål ta kontakt med Nordland idrettskrets.

e-post: nordland@idrettsforbundet.no
telefon: 75711400