_MG_3191 - Kopi.jpg

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen "spillemidler til utstyr" fortsetter i 2023.

Nærmere informasjon vil komme når søknadsfrist er satt.

Les mer om ordningen på Norges idrettsforbund sine sider om støtteordninger