Kriterier for idrettsklubber som skal søke om midler til Solidaritetsfond

 1. Klubben må være medlem av Norges Idrettsforbund
 2. Klubben må kunne vise til et helhetlig inkluderingsarbeid og en interesse i å holde kostnader for medlemmene så lave som mulig
 3. Søknaden må være vedtatt i klubbens styre
 4. Det skal rapporteres til Nordland idrettskrets med eget prosjektregnskap en gang pr år
 5. Det må foreligge en plan på hvordan klubben skal jobbe med integrering av Solidaritetsfondet i praksis
  a) hvordan idrettslaget informerer om Solidaritetsfond (se veiledningsliste)
  b) hvem som har ansvar for å behandle søknader og gi tildeling
  c) praktisk håndtering med budsjettering, opprette konto etc
 6. Det ligger en forpliktelse at klubben selv skal inn med penger i fondet gjennom egne midler eller andre tilskudd/spons. Det skal hele tiden være søkbare midler i fondet
 7. Det bør vises til historikk med lav betalingsevne hos deltakere
 8. Veiledning til hvordan idrettslag skal etablere Solidaritetsfond skal følges opp

Idrettslaget kan søke om et maksbeløp på 40 000,-