Overordnet mål: 

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi.  

 

Hva er Solidaritetsfond: 

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader til klubbens solidaritetsfond skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert.  

 

Hvem er målgruppa for «brukere» av solidaritetsfond: 
Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte.