Verktøykasse for idrettslag

Verktøykassen skal være et nyttig redskap for idrettslag for å kunne planlegge og gjennomføre åpne aktivitetsdag(er) i forbindelse med kampanjen.

Idrettslag kan en arrangere en aktivitetsdag-, dager- eller uke. Enten:

  • Lørdag 25. september (i uke 38)
  • I forkant av høstferien (i uke 39) og/eller
  • I høstferien (i uke 40 eller 41).

For idrettslag som ikke arrangerer åpne aktivitetsdager, men som har ordinær aktivitet i perioden, anbefaler vi å ha spesielt fokus på å tiltrekke seg nye medlemmer, og å lokke tilbake de som har vært med tidligere.