_MG_7159.jpg

Tilskudd særkretser

Nordland idrettskrets gir tilskudd til særkretser/regioner i fylket.

Nordland idrettskrets la i 2013 opp til samme rutine for beregning og utbetaling av aktivitetstilskudd som Troms idrettskrets. Formålet var at de særkretsene/regionene som går over fylkesgrensene skulle slippe å forholde seg til ulike rutiner. Ordningen har fungert slik at dde har søkt for hvert tiltak de har gjennomført. Både vi og Troms idrettskrets ser at det skaper mye arbeid både for dem og oss, og vi vil nå legge om rutinene. 

Beregning av hvor mye tilskudd hver særkrets skal få, vil bli justert slik at de som faktisk har søkt, og fått utbetalt, tilskudd de tre siste årene vil få en større andel av potten. 

Vi vil ikke lengre be om  søknad per tiltak,  men vi vil betale ut sækretsens andel av den totale potten og heller ha en form for rapportering når året er omme. Vi ser at veldig mange søker om tilskudd til kurs og rapporterer de samme kursene i Idrettskurs for å få VO-midler. I stedet for at dere rapporterer hvert kurs til oss, vil vi derfor ta ut rapporter fra Idrettskurs i januar 2020. Hvis aktiviteten har gått ned vil det få innvirkning på tilskuddet i 2020, og samme hvis den er gått opp. 

Særkretser som har andre tilskuddsberettigede tiltak enn kurs, rapporterer dem på samme skjema som man har søkt på tidligere. Frist for det er 15. januar 2020.

For å få utbetalt grunntilskuddet er det samme rutine som tidligere år. Vi har laget et rapportskjema på nett som må fylles ut, og dere må sende inn regnskap og revisjonsberetning. Når det er mottatt blir grunntilskuddet utbetalt, og vi vil nå utbetale aktivitetstilskuddet samtidig. Skjemaet finner dere her. 

Frist for å be om utbetaling av tilskudd er 1. september 2019. 

For spørsmål angående disse tilskuddene, kontakt:
Kristin Setså 
Org.sjef NIK
Mobil: 419 00 249 
E-post: kristin.setsaa@idrettsforbundet.no

Logo, Nordland idrettskrets