Starte idrettslag

Informasjon til idrettslag som ønsker å søke om opptak i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) og Nordland Idrettskrets (NIK).

Stiftelse og opptak av idrettslag

Frivillighetsregisteret - Brønnøysundregistrene.

Registrering i Brønnøysundregistrene bør foretas etter at laget er tatt opp i NIK og NIF, og etter at idrettslagsnavn og lov er godkjent (dette skal godkjennes gjennom opptaket).

Noen banker krever organisasjonsnummer for å få opprettet bankkonto. Vent da med å registrere laget i Brønnøysundregistrene til opptaket er gjennomført, og opplys oss om kontonummer i ettertid.

Ved spørsmål ta kontakt med Idrettskretsen.