Arrangement

Vi håper at alle våre idrettslag mobiliserer med all sin kraft med gode aktivitetstilbud og attraktive arrangementer for både store og små utover høsten.

Idrettslagene oppfordres til å sette av 25. september og gjerne hele uke 39, hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag i idrettslagets regi, og gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement. Idrettsråd, idrettskretser, særforbund og særkretser vil bistå idrettslagene i planleggingen og gjennomføringen av idrettens gjenåpningsdag/uke. Vi oppfordrer alle idrettslag til å fortsette makeringen i ukene 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.