Veiledning til hvordan idrettslag skal etablere Solidaritetsfond: 

 • Målet er at Solidaritetsfondordningen er godt kjent i klubben og blant klubbens medlemmer.
 • Det skal ligge logo og egen snarvei til informasjon og søknad på klubbens hjemmeside.
 • Klubben skal informere om ordningen på Facebook/ sosiale medier.
 • Send ut jevnlig informasjon om klubbens Solidaritetsfond til alle trenere/ lagledere/ foreldrekontakter. 
 • Søknadskjema skal ligge lett tilgjengelig og åpent for alle.
 • Informer om klubbens Solidaritetsfond på alle fakturaer som sendes ut.
 • Behandling av evt. søknader kan skje f.eks. i eget utvalg, i styret eller daglig leder. Prosessen bør være minst mulig byråkratisk.
 • Informer om Solidaritetsfond til alle nye medlemmer i klubben, vektlegg informasjon for nye foresatte til de aller yngste i klubben.
 • Har klubben klubbambassadør som jobber mellom klubb og familie skal han/hun være godt informert om ordningen.
 • Solidaritetsfond skal være post i klubbens budsjett.
 • Solidaritetsfondordningen og økonomiske barrierer i idretten bør være gjentatt tema på klubbens foreldremøter/ trenermøter/ styremøter/ årsmøte etc.
 • Solidaritetsfond kan også bidra i en situasjon for helt nye medlemmer, barn/ unge på vei inn i klubben.
 • Klubben bør ha en helhetlig inkluderingstanke /praksis, slik at utgiftene for den enkelte familie ikke blir unødvendig høye.
 • Solidaritetsfondet er ikke ment å dekke unødvendige og kunstige høye utgifter for idrettsdeltagelse. 

 

Solidaritetsfond er et bidrag for å leve opp til idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle»