Kretsting 2020.JPG

Vel gjennomført idrettskretsting 2020

Idrettskretstinget ble avholdt lørdag 5. september på Scandic Havet. Her deltok idrettslag, idrettsråd, særkretser, ungdomsutvalg, anleggsutvalg og Nordland Idrettskrets for å bygge relasjoner og legge til rette for god idrettsaktivitet i Nordland i tiden fremover.

Først på agendaen var selve tingforhandlingene. Dirigentene Liv Bentzen og Terje Hansen styrte oss gjennom de ulike sakene og la til rette for saklig debatt mellom delegatene.  

Protokoll fra kretstinget kan leses her.

Nytt styre i Nordland Idrettskrets 2020-2021

Leder: Reinert Aarseth, Ørnes IL (gjenvalg)
Nestleder: Trond Olsen, Bossmo & Ytteren IL (gjenvalg)
Styremedlem: Anita Eliassen, Sandnessjøen IL (gjenvalg)
Styremedlem: Audun Anvik, Bodø Svømmeklubb (gjenvalg)
Styremedlem: Randi Rasmussen, Gravdal Håndballklubb (ny)
1. varamedlem: Gaute Dale, Bodø Bordtennisklubb (gjenvalg)
2. varamedlem: Monja Lien, Innstranda IL (ny)

Kretstingseminar

Etter tingforhandlingene var over var det klart for kretstingseminar. Først ut var Trine Lise Andersen fra Olympiatoppen Nord som gjennom sitt engasjement og formidlingsevne klarte provosere den ene og den andre når det gjaldt Olympiatoppen Nord sitt manglende samarbeid med idretten i Nordland. Neste ut var oberstløyntnat Bengt Henriksen som fortalte hva idretten betyr for heimevernet og omvendt.

Videre ga Bodø Klatreklubb ved Øystein Gjønnes oss et godt innblikk i hvordan de har gitt et godt tilbud til parautøvere i idrettslaget sitt gjennom tilrettelegging og engasjement. Fokuset var kun på muligheter - ikke begrensninger. Til etterfølge for noen og enhver.

Bodø Idrettsråd v/Hilde Ånneland presenterte deres arbeid med inkludering i et aktiv lokalsamfunn. Før korona slo til i mars kunne de vise til solide tall når det gjaldt å inkludere barn og ungdom fra minoritetsbakgrunner inn i idretten. Forhåpentligvis fortsetter det gode arbeidet når ting nå sakte, men sikkert åpner opp igjen. Bodø Kommune v/leder for seksjon idrett og friluftsliv Lars Bang gikk gjennom planleggingen av nye idrettsanlegg i Bodø kommune - hvilket er veldig aktuelt for flere klubber å ta del i.

Til slutt ble vi introdusert for E-sport ved Egil Rogstad fra Nord Universitet og Patrick Nordheim Reppe som er lærer ved Vest-Lofoten VGS. Det var utrolig lærerikt å høre hvor stort E-sport har blitt internasjonalt og hvordan det arbeides aktivt for at E-sport skal bli anerkjent som en god og trygg samlingsplass for ungdom.

Dersom du ønsker å lese mer om innleggene til de ulike seminarene, kan du laste ned presentasjonene fra kretstinget her:

Tusen takk til alle foredragsholdere, delegater og gjester som bidro til et flott arrangement!