Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Almannamøte om doping på Lillehammer

Lillehammer Idrettsråd ønsker å sette fokus på doping-utfordringene i idretten og inviterer til Allmannamøte mandag 24.oktober kl. 19.00 i Gullfabrikken, Håkons Hall, Lillehammer.
 
NB! Påmeldingsfrist tirsdag 18. oktober.