Les mer

Hvordan kan du bidra?

Det stilles ingen krav til idrettsbakgrunn eller erfaring for å kunne ta på seg et tillitsverv. Idretten trenger et mangfold av perspektiver, erfaringer og personlige egenskaper, og det er stor sannsynlighet for at akkurat DU er den vi trenger.

Innlandet idrettskrets, NIF og NFF har sammen utviklet "Vi trenger deg!", som er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten.

Vi ønsker flere kvinner i leder- og trenerverv, ikke bare fordi kjønnsbalansen må bli bedre, men også fordi det har store positive ringvirkninger på samfunnet at flere kvinner blir aktive innen idretten.

Ulike typer verv
I idretten skiller vi mellom verv valgt gjennom demokratiske prosesser og oppnevnte roller. De sentrale ledervervene velges på idrettslagets årsmøte, og aktivitetsrollene oppnevnes av idrettslagets styre.

Det første du gjør er å ta kontakt med ditt lokale idrettslag. De vet hvem du eventuelt skal snakke med, og hjelper deg gjerne med fremgangsmåte og kontaktinformasjon.

De ulike rollene har litt ulik vei inn. Her er en enkel oversikt:

Dersom du ønsker deg inn i et ledende verv i styret, enten som leder eller styremedlem, er det viktig å melde din interesse til idrettslagets valgkomité.

Det er valgkomiteen som innstiller kandidater til idrettslagets årsmøte, som gjennom en demokratisk prosess avgjør hvilke kandidater som velges.

Har du ønske om å bidra til aktivitet og idrettsglede gjennom en trener- eller aktivitetsrolle melder du din interesse til styret eller sportslig utvalg i idrettslaget.

Det skal være lett å komme i gang, derfor tilbys det blant annet gratis kurs og trenerattest som gjør vervet/rollen enklere å fylle. Vil DU bidra til positiv aktivitet og glede i ditt lokalsamfunn? Da bør du ta kontakt med ditt lokale idrettslag!

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.

#Gnist

Satsningen på kjønnsbalanse og mangfold i idretten begynte med et initiativ fra Innlandet idrettskrets under navnet «#Gnist». I samarbeid med NIF og NFF har prosjektet underveis endret navn til «Vi trenger deg!». Målet med prosjektet er å bedre kjønnsbalansen i idretten.