Velkommen til Innlandet idrettskrets!

Hedmark og Oppland idrettskretser ble 01.01.2020 fusjonert til Innlandet idrettskrets, som omfattet 47 særkretser/regioner og 46 idrettsråd som organiserer 744 idrettslag og ca 157 000 medlemskap.

Fra november 2020 er også Innlandet bedriftsidrettskrets med sine 145 bedriftsidrettslag underlagt Innlandet idrettskrets.
Totalt omfatter vi 48 særkretser/regioner, 46 idrettsråd og 889 idrettslag.

Vårt viktigste mandat er å være en kompetanseressurs for alle idrettslag, idrettsråd og samarbeidspartnere.

Klikk på knappene over for mer informasjon om ansatte, styret, komiteer, styringsdokumenter mm.