Verktøykasse for idrettslag

Innlandet idrettskrets, NIF og NFF har sammen utviklet «Vi trenger deg!», som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner, og vi trenger hjelp av idrettslagene for å realisere dette.

Idretten trenger flere kvinner som lyser vei i leder- og trenerposisjoner. Med et mål om å bedre kjønnsbalansen ønsker vi å motivere og inspirere kvinnene i våre idrettslag.

Ditt idrettslag kan bidra ved å velge en kvinne neste gang – i ledelsen,
i styret, som trener, lagleder eller oppmann.

Vi har utarbeidet en verktøykasse som inneholder nyttige redskap og anbefalinger for idrettslag som skal rekruttere kvinner inn i leder- og trenerverv.

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.

#Gnist

Satsningen på kjønnsbalanse og mangfold i idretten begynte med et initiativ fra Innlandet idrettskrets under navnet «#Gnist». I samarbeid med NIF og NFF har prosjektet underveis endret navn til «Vi trenger deg!». Målet med prosjektet er å bedre kjønnsbalansen i idretten.