asd

Innkalling til Fondsmøte i Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond 2023.

I henhold til vedtektene for Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond innkalles med dette 1 representant for hvert idrettslag i tidligere Aust-Agder fylke tilsluttet Norges Idrettsforbund til det 16. ordinære fondsmøte mandag 12.06.2023 kl. 19.00 i Sparebanken Sør Amfi. (Lag som ønsker det, kan i tillegg til representanten stille med en eller flere observatør(er) på Fondsmøtet) I tillegg til representantene innbys representanter fra Agder Idrettskrets og Ivre AS til Fondsmøtet. Fra Idrettsfondet møter styret, daglig leder og revisor.

I henhold til stiftelsens vedtekter § 9 har Fondsmøtet følgende oppgaver:

Det er Fondsmøtets oppgave å;

  • velge styremedlemmer og å avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29 annet ledd er til stede.
  • fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
  • avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.
  • velge stiftelsens revisor.
  • beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.
  • avgi uttalelse til styret.

I tillegg til de vedtektsfestede punktene, vil det bli gitt informasjon om Stiftelsen Aust Agder Idrettsfonds og Ivre AS sin virksomhet i 2022.

Påmelding skjer med e-post til john@aaidrett.no eller pr post til Stiftelsen Aust Agder Idrettsfond, Boks 1673 Stoa, 4857 Arendal. Frist for påmelding er satt til tirsdag 6. juni 2023.

 

Her finner du nødvendige dokumenter:

Innkalling til Fondsmøte 2023

Sak 3 - 23 Årsberetning og årsregnskap for 2022

Sak 5 -23 Endring av vedtektene for Stiftelsen

Signert årsberetning Aust-Agder Idrettsfond 2022

Signert årsregnskap Aust-Agder Idrettsfond 2022

Signerte vedtekter 27.3.23