Innhold og kurstilbud

Innholdet i utdanningen består av et grunnkurs på starten av skoleåret, der skolens utvalgte elever får en grunnleggende opplæring i hvordan de skal lede medelever i aktivitet. Gjennom skoleåret besøker våre dyktige instruktører skolene med ulike oppfølgingskurs.

Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte elever som gjennom vår aktivitetslederutdannelse tilegner seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse. Utdanningsforløpet løper gjennom hele skoleåret, hvor elevene bidrar ukentlig med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole.

Elevene tar med seg inspirasjonen fra grunnkurset og oppfølgingskursene tilbake til egen skolehverdag, hvor de organiserer og leder medelever i aktiviteter på egen skole. Det kan være tilrettelagt aktivitet i midttimer, friminutt, gymtimer og egne aktivitetsdager, noe hele skolen får glede og utbytte av!

På slutten av skoleåret arrangerer vi i Vestfold og Telemark idrettskrets en aktiv og morsom avslutningssamling for aktivitetslederne. Her blir det også overrekt kursdiplom, som de unge kan vise til og bruke på et fremtidig CV. Forhåpentligvis har læringen inspirert elevene til å fortsette å igangsette aktivitet på egen skole og i sitt fritidsmiljø.