Spillerstall lag pr klubb

Med denne rapporten kan en ta ut en klubbs lag eller et valgt lag i en klubb sin spillerstall.

Denne rapporten vil vise valgte lags spillerstall, og da med følgende kolonner/innhold.

 • Funksjon - Spiller eller Støtteapparat
 • Etternavn og Fornavn
 • Fødtselsdato
 • Klubbtilhørighet
 • Senest betalte lisens - viser hvilke lisens vedkommende betalte sist (tomt betyr at det finnes ingen lisens registrert på personen).

Merk at en spillerstall er alltid uavhengig av sesong, og må vedlikeholdes av klubb eller lag. Se hvordan en administrerer og oppdaterer spillerstall.

imagetfj4d.png

 • Velg region/krets
  • Denne brukes til å filtrere hvilke klubber (og lag) en skal kunne velge å få vist spillerstall for.
  • Velges en region/krets, vil neste valg Velg gruppe kun inneholde grupper/klubber tilhørende valgt region.
 • Velg gruppe
  • Velg hvilke gruppe/klubb en ønsker å vise spillerstall for.
  • Gruppene som vises i denne nedtrekksgardinen hentes ut fra valget i feltet over.
  • Velg mellom Alle grupper eller en gruppe.
   • Dersom en velger en gruppe/klubb her, vil valget Velg lag kun innholde lag tilhørende denne gruppen.
 • Velg lag
  • Lagene som vises i denne nedtrekksgardinen hentes ut fra valget i feltet over.
  • Velg mellom Alle lag eller et lag
   • Velger en et lag fra denne listen, vil en kun få ut spillerstall for valgt lag i resultatsøket.
  • Lag som er nedlagt i TA/SA, vil vise "(Nedlagt" bak lagsnavnet/-nummeret i nedtrekkslisten.

Hent rapport- knappen sørger for at alle spillerstaller ut fra valgene gjort i valgene over blir listet opp under knappen.

 • Rapportresultatet inkluderer nå også nedlagte lag (dersom det ligger utøvere i spillerstallen).

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png