Live-kamper

LIVE-kamper funksjonen er kun tilgjengelig for de særforbundene som har egne LIVE-admin løsninger.

Vi henviser til brukerveiledninger for de aktuelle særforbundene som har LIVE-løsninger, og p.t. er det kun følgende særforbund: