Spillere i Spillerstall pr klubb

Med denne rapporten kan en ta ut en klubbs lag eller et valgt lag i en klubb sin spillerstall.

Denne rapporten vil vise valgte lags spillerstall, og da med følgende kolonner/innhold.

 • Funksjon - Spiller eller Støtteapparat
 • Etternavn og Fornavn
 • Fødtselsdato
 • Klubbtilhørighet
 • Senest betalte lisens - viser hvilke lisens vedkommende betalte sist (tomt betyr at det finnes ingen lisens registrert på personen).

Merk at en spillerstall er alltid uavhengig av sesong, og må vedlikeholdes av klubb eller lag. Se hvordan en administrerer og oppdaterer spillerstall.

imagetfj4d.png

 • Velg region/krets
  • Denne brukes til å filtrere hvilke klubber (og lag) en skal kunne velge å få vist spillerstall for.
  • Velges en region/krets, vil neste valg Velg gruppe kun inneholde grupper/klubber tilhørende valgt region.
 • Velg gruppe
  • Velg hvilke gruppe/klubb en ønsker å vise spillerstall for.
  • Dersom en velger en gruppe/klubb her, vil valget Velg lag kun innholde lag tilhørende denne gruppen.
 • Velg lag
  • Velger en et lag fra denne listen, vil en kun få ut spillerstall for valgt lag i resultatsøket.
  • Om ingen lag er valgt, vil alle lag tilknyttet den eller de grupper som er valgt i Velg gruppe bli vist.

Hent rapport- knappen sørger for at alle spillerstaller ut fra valgene gjort i valgene over blir listet opp under knappen.

 

image99k9v.png

Søkeresultatet kan eksporteres til PDF eller Excel ved å bruke knappene Eksporter til PDF eller Eksporter til Excel.