Påmeldte lag

Ønsker man å se over påmeldingene kan man fra forsiden velge «Påmeldte lag». Her kan man i perioden turneringen er åpen for påmelding endre sine påmeldinger.

Oversikt over påmeldte lag finner en under "Påmeldte lag" i venstremargens "Klubb" valg.

Det første en her må passe på, er at en har valgt riktig gren og  riktig sesong. Noe en ser øverst i vinduet

Sesongvalg.PNG

Videre kan en sortere listen ved å klikke en eller to ganger på kolonneoverskrifter i hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_PåmeldteListe.PNG

Klikk på et lag for å komme til lagets lagside (likt som beskrevet under Mine lag).

Knappene til høyre for hvert lag kan variere etter hva som er satt opp for turneringen påmelding gjelder:

  • Betal - kun tilgjengelig dersom påmeldingsavgiften skal betales direkte med kort.
  • Betal flere knapp - når en klikker på denne kan en velge å betale flere påmeldinger med kort samtidig.
  • Rediger - tilgjengelig dersom Særforbund/Region/Krets gir mulighet å redigere/endre påmelding før påmeldingsfristen er utgått.
  • Fjern - tilgjengelig dersom Særforbund/Region/Krets gir mulighet å slette en påmelding før påmeldingsfristen er utgått.