Påmelding

Påmelding av lag i TA - På forsiden av TA velger du «påmelding».

Under "Påmelding" i venstremargens "Klubb" valg, kan en som klubb melde på lag til tilgjengelige turneringer.

De som administrerer de ulike spilltilbudene setter opp om det kun er klubb som kan melde på lag, eller også lagene selv.

Dersom påmeldingsfristen er utgått, eller en turnering er fulltegnet (om det er satt et makstak), vil turneringen forsvinne fra listen over tilgjengelige turneringer for påmelding.

Hvilke lag som allerede er påmeldt kan en se under "Påmeldte lag" i samme menyvalg.

Klubb_MenyKlubb.PNG

Listen over tilgjengelige turneringer kan en filtrere og sortere for å finne det tilbudet en ønsker melde på lag til, ved å bruke kolonneoverskrifter eller bruke filteringsfeltet over overskiftene:

Klubb_PåmeldFilter.PNG

Klikk på valgt turnering og les informasjonen tilknyttet dette tilbudet.

Hva det koster å melde på lag til dette tilbudet viser også bak "Påmeldingsavgifter"

I dette vinduet kan en også, dersom det er mulig, velge klasse og/eller nivå.

Klikk så på den blå knappen "Meld på lag" for å gå videre...

Klubb_PåmeldInfoside.PNG

Nytt vindu åpner seg, hvor en skal velge lag og legge til informasjon tilknytt laget en ønsker å melde på:

Særforbund eller region/krets som administrerer turneringer en skal melde på lag til, kan legge inn Nivå-valg som en ønsker at valges ved lagpåmelding.

Disse kan igjen brukes til å sette riktige lag sammen i avdelinger/puljer.

Hak da av hvilke nivåer du mener passer til laget som skal meldes på i første vindu ved påmelding:

image18ucm.png

Du kan evt endre valget ditt i vindu nr to:

imageedbyp.png

Klikk på Velg... for å få en liste over tilgjengelige lag i aktuell klasse i klubben.

Dersom ønsket lag ikke viser i listen er det enten meldt på fra før eller en må opprette nytt lag ved å klikke "Nytt lag..." nederst i listen.

Klubb_PåmeldVelgLag.PNG

Klubb_PåmeldLagnavn.PNG

Dette er kun tilgjengelig dersom NHF/Regionen har satt det mulig. Om så, legger en inn det lagnavnet en ønsker skal brukes i valgt turneringen den aktuelle sesongen.

Klubb_PåmeldLagledelse.PNG

Her må en knytte personer til de påkrevde funksjonene (satt opp av NHF/Region) for laget. Mer her følgende:

  • Det skal ligge minimum en person knyttet til hver påkrevd funksjon. (for å legge til flere til samme funksjon må en gjøre dette under Mine lag.)
  • Noen funksjoner kan allerede ha noen knyttet opp allerede, og kan stå videre dersom det er ønskelig.
  • "Velg intern person" - legge til personer tilhørende klubben
  • "Velg ekstern person" - legg til person utenfor klubben.
  • "Fjern" - Nuller ut person som ligger på en fuksjon.
  • "Avslutt" - er kun mulig dersom det ligger flere personer tilknyttet samme funksjon, og avslutter vedkommendes funksjonperiode.

Klubb_PåmeldKommentar.PNG

Dette er kun tilgjengelig dersom NHF/Regionen har satt det mulig. Om så, kan en legger inn informasjon, ønsker eller kommentarer tilknyttet påmeldingen for laget.

Antilag er et lag en ønsker ikke skal spille samtidig som valgt lag.

Klubb_PåmeldAntilag.PNG Dette er kun tilgjengelig dersom NHF/Regionen har satt det mulig. 

Om så, søker en opp hvilke lag en ønsker være lagets antilag.

Bruk her søkefeltene under hver overskrift og klikk søk, for å få opp liste av aktulle antilag. En kan søke opp lag fra andre klubber også.

Klubb_PåmeldAntilag.PNG  Dette er kun tilgjengelig dersom NHF/Regionen har satt det mulig. 

Klubb_PåmeldSperrerValg.PNG

Her kan en legge inn alt fra lengre periode med utvalgte dager, eller kun timer en valgt dato. En kan legge inn så mange sperrer en ønsker. Hver sperre lagres ved å klikke "Generer tidssperren".

Merk at en kan redigere påmeldingen under "Påmeldte lag" helt frem til at påmeldingsfristen er gått ut, dersom NHF/Region har åpnet for det.

Når all informasjon tilknyttet lagets påmelding er fylt inn, klikker en på den blå knappen "Meld på lag". Klubb_PåmeldKnapp.PNG

Ønsker en å melde på flere lag i samme turnering, haker en av for "Jeg vil melde på flere lag samtidig" før en klikker "Meld på lag".

Dersom det kommer en rød feilmeldingsboks oppe i vinduet når du klikker knappen Meld på, vil dette som often skyldes at databasen bruker litt ekstra tid til å gjøre påmeldingen ferdig.

Sjekk da om først om påmeldingen likevel er gjennomført, ved å gå til Påmeldte lag listen. Har den aktuelle påmeldingen ikke blitt registrert i den listen, bør du prøve å melde på laget en gang til under Påmelding.

 

Se også: