Artikler

Som flere brukere har oppdaget, har det oppstått en feil i TA, hvor personer har blitt fjernet fra lags spillerstall.

Dette skaper utfordringer når man skal legge inn kamptropper i mobilapp'ene og/eller TA.

Inntil videre må man derfor, for å kunne ta ut kamptropp fra spillerstallen i Min Håndball eller TA, legge inn aktuelle spillere i spillerstallen igjen. (De som hadde bilde og annen tilleggsinformasjon, trenger en ikke legge inn for igjen, da dette vil bli automatisk oppdatert).

Alternativt er det også mulig å legge spillere i kamptroppen i TA, ved å klikke på «Legg til eksterne» i stedet for den vanlige «Legg til fra spillerstall» (se hvordan under).

Det anbefales å gjøre disse grepene fra PC/Mac før man drar på kamp.

Vi beklager de utfordringene dette medfører.

Se også: