Brønnøysundregistrene

Integrasjonen mellom SportsAdmin og Brønnøysundregistrene har som formål å forenkle hverdagen for organisasjoner i norsk idrett. Innsending av opplysninger til Brønnøysundregistrene fra SportsAdmin er det samme som om man sender "Samordnet registermelding" direkte via Altinn.

Innsending via Altinn må fortsatt benyttes dersom organisasjonen har:

  • utenlandske statsborgere i styret
  • egendefinert signatur/prokura og ønsker å beholde disse
  • tildelt signatur/prokura til en fysisk person (f.nr) og ikke en rolle, og ønsker å beholde det slik
  • omsetning på over 5 mill og er registrert som næringsvirksomhet
  • registrert seg som et firma som forretningsfører
 

Dersom organisasjonen har avvikende opplysninger mellom idrettssystemene og Brønnøysundregisterene, vli en oransje meldingsboks vises til høyre for organisasjonsnavnet i toppen av siden. 

Det er tre alternativer som hjelper idrettslaget i å sjekke og oppdatere opplysningene i NIF og Brønnøysundregistrene.

  1. Rapporter til Brønnøysundregistrene (endringer kontrolleres før man signerer og sender meldingen til Brønnøysund)
  2. Sammenlign NIF og Brønnøysunddata (sammenligner de to registrene og viser hvor det er avvik i opplysningene)
  3. Meld oppløsning til Brønnøysundregistrene

Idrettslaget vil i tillegg ha tilgang til en fane for meldinger sendt til Brønnøysundregistrene (inklusiv vedtak) og en fane for Endringslogg.

Veiledninger