Meldinger sendt Brønnøysundregistrene

Gå til organisasjonen

For å komme til organisasjonen din når du er på startsiden så vil du se på høyre side at du har snarveier. Under snarveier vil du se at du kan gå til klubben din. (Eks. Til Testklubb IR) Klikk på den og du vil komme til organisasjonen.

 

Notis Man må representere organisasjonen på klubbnivå for å få frem arkfanene til Brønnøysundregistrene på organisasjonen

 

Meldinger sendt Brønnøysundregistrene

På denne arkfanen vil du finne søknaden du sendte via rapporter til Brønnøysundregistrene. Her vil du finne status på søknaden og vedtak og vedlegg sendt fra Brønnøysund.

Statusbrreg3.PNG

 

Statuser

Til behandling - Betyr at Brønnøysundregistrene har mottatt søknaden og er til behandling.

Ingen behandling - Betyr på man ikke har sendt inn noe til behandling i enten Enhetsregistret eller Frivillighetsregistret.

Godkjent - Betyr at søknaden er godkjent.

Ikke godkjent - Betyr at søknaden ikke er godkjent.

 

Notis Forventet saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene kan du finne her https://www.brreg.no/bedrift/saksbehandlingstid/

 

Vedtak

Når søknaden enten har blitt godkjent eller avslått så vil det bli sendt et vedtak fra Brønnøysund. Klubber og bedriftsidrettslag kan lese vedtaket i KlubbAdmin, mens andre organisasjonstyper (som særforbund, idrettsåråd osv) kan lese vedtaket i SportsAdmin. I tillegg vil vedtaket være tilgjengelig i Altinn, men vi anbefaler at du leser vedtaket i KlubbAdmin eller SportsAdmin for å slippe å motta purring fra NIF på manglende lest vedtak.

I SportsAdmin og KlubbAdmin så vil du se et flagg, er flagget rødt så betyr det at vedtaket ikke er lest. Når det er lest blir flagget grønt. Dersom meldingen inneholdt endringer i både Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, må man lese begge vedtakene for at flagget skal bli grønt og anses som lest.

NIF sender ut to purringer på manglende leste vedtak