Rapporter til Brønnøysundregistrene

Rapporter til Brønnøysundregistrene

 
 
 
Slik ser startsiden ut
 
Slik ser organisasjonssiden ut på klubbnivå

Gå til organisasjonen[rediger]

For å komme til organisasjonen din når du er på startsiden så vil du se på høyre side at du har snarveier. Under snarveier vil du se at du kan gå til klubben din. (Eks. Til Testklubb IR) Klikk på den og du vil komme til organisasjonen. Se skjermbilde.

 

Notis Man må representere organisasjonen på klubbnivå for å få frem arkfanene til Brønnøysund på organisasjonen

 

Rapporter til Brønnøysundregistrene[rediger]

Første gang klubben skal rapportere endringer til Brønnøysundregistrene så blir man sendt til sammenlign NIF og BR-data, dette er fordi man da burde dobbeltsjekke dataene man har lagt inn før man går videre til å sende meldingen.

 

Notis Er klubben ikke registrert hos Brønnøysundregistrene så er det samme fremgangsmåte, men når klubben skal sende inn søknaden så må det i tillegg vedlegges stiftelsesdokument og vedtekter(lover).

Hvis sist årsmøteprotokoll ikke inneholder navn på alle styremedlemmer må også fjorårets årsmøteprotokoll vedlegges.

Notis Får du feilmelding på personer og blir bedt om å legge inn fødselsnummer da dem allerede ligger verifisert under styre og ledelse, da er det nok fordi personene har registrert seg som utenlandsk bruker på MinIdrett. Det de da må gjøre er å registrere seg på nytt i MinIdrett som norsk bruker.
Notis Det er kun de som ligger under styre og ledelse (Minus varamedlemmer, ettersom at disse ikke rapporteres.) som vil få frem knappen Rapporter til Brønnøysundregistrene og som kan signere og sende meldingen.
 
Send melding

Når du da klikker på lagre på sammenligningsiden så blir du videre sendt til sende melding til Brønnøysundregistrene.


På neste side som vist på skjermbilde til høyre så vil man se akkurat hva som blir sendt til Enhetsregistret, Frivillighetsregistret og hva som eventuelt blir fjernet/slettet i Brønnøysundregistrene. Så det er viktig å se nøye igjennom hva man sender slik at noe ikke blir fjernet eller endret med en feil.


Ved innsending av melding til Brønnøysundregistrene, kan det være behov for å legge ved dokumentasjon i form av vedlegg. Marker dokumentene du ønsker å legge ved i meldingen. I oversikten under vil du se eksisterende dokumenter knyttet til din organisasjon. Eller du kan også velge å laste opp nye dokumenter under Last opp fil.


Når man går på neste side vil man komme til en lik side som bekrefter endringene som man godtok på forrige side. Det gir sjansen for å dobbeltsjekke opplysningene før man velger å signere og sende melding til Brønnøysundregistrene.

 

Notis Endelig vedtak vil bli varslet til styrets leder, Organisasjonens e-post registert i Sportsadmin, evt. daglig leder og deg som signerèr.

 

 
Signering


Når man går videre for å signere så blir man sendt til ID porten. Denne har man kanskje vært borti hvis man har vært på Altinn og sjekket skatten.


Når man har signert og send meldingen så kan man følge med på statusen på arkfanen "Meldinger sendt Brønnøysundregistrene". (Se her)