TA 2.63

Releaset tirsdag 26.november 2021.

Versjonens innhold:

KAMP / TURNERING

 • Turneringsoppsett
  • Fikset en feil som gjorde at ventehjulet ble stående etter lagring av enrdinger i Beramming og Spilletidspunkter.

DOMMERE

 • Fritakssøknader
  • Søknadslisten blir nå oppdatert når dommeransvarlig klikker på Godkjenn for en søknad.
  • Dersom dommer har lagt inn forslag til erstatningsdommer, kan dommeransvarlig klikke på Valider-knapp for å sjekke om ny dommer kan dømme.

RAPPORTER

 • Kamper med notater
  • Nytt valg - Kamper uten filer (at kamper som mangler filer skal vise i resultatet)
  • Felt som er obligatorisk og mangler input merkers rødt.
 • Trukne og strøkne lag
  • Laget mulighet å kunne velge en, flere eller alle i de ulike feltene.
  • Felt som er obligatorisk og mangler input merkers rødt.
  • To ekstra kolonner i rapportresultatet; Påmeldt dato og Klasse.
 • Kontaktinfo for anleggssted
  • Laget mulighet å kunne velge en, flere eller alle i de ulike feltene.
  • Felt som er obligatorisk og mangler input merkers rødt.
 • Prestasjonsskjema (håndball)
  • Laget mulighet å kunne velge en, flere eller alle i de ulike feltene.
  • Felt som er obligatorisk og mangler input merkers rødt.
  • Fikset en feil som gjorde at teksten i kolonnen Dommers innflytelse i noen tilfeller viste feil valg.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger
  • Endret slik at når en velger å Eksportere til PDF, vil innholdet pr klubb komme på en side.

DIVERSE