Trukne og strøkne lag

Denne rapporten kan brukes til å få oversikt over alle lags om har trukket seg eller blitt strøk fra turnering(er). Fordelt pr klubb.

imagerstt.png

Hvordan velge hvilke resultat rapporten skal gi (Inndata):

 1. Gren og Sesong
  • Det er viktig å starte med å velge hvilken gren og sesong en skal hente rapport fra.
 2. Velg Turnering(er)
  • Her velge en hvilke nivå i turneringshierarkiet.
  • Jo høyere oppe i hierarkiet jo flere underturneringer tas med i resultatet.
 3. Velg region/krets/klubb
  • I dette feltet velgen en hvilke Region/Krets lagene skal tilhøre.
  • En kan enten velge Alle kretser eller en region/krets.
 4. Velg klubb(er)
  • Ut fra valgte Region/Krets i feltet Velg region/krets, listes alle trukne lag for de valgte turneringene.
  • Velg enten Alle klubber, en klubb eller flere klubber i listen.
 5. Velg klasse
  • Velg hvilke klasse(r) lagene en ønsker å få ut rapport på skal tilhøre
  • Velg da enten Alle klasser, en klasse eller flere klasser.
 6. Fom. dato og Tom. dato
  • Dette er i hvilke datoperiode lagene er meldt på.
 7. Klikk til slutt på Hent rapport

Alle feltene er obligatorsik å fylle ut!

 

RAPPORTRESULTAT

imagezpecrp.png

Her vises følgende informasjon:

 • Turnering - turnering laget er trukket fra
 • Klasse - lagets klasse
 • Lag - lagsnavn i turneringen
 • Lagnr - lagets org.nummer
 • Påmeldt dato - dato laget ble meldt på til aktuelle turnering
 • Status - om laget er Trukket eller Strøket
 • Trukket/strøket av - dato laget ble trukket/strøket og av hvem.