Kontaktinfo for anleggssted

Denne rapporten kan brukes til å hente ut hvilke kontaktinformasjon som er registrert i valgte anleggsteder.

imagejqz3q.png
Et anleggsted, er et område med flere anleggsenheter samlet, ofte med samme eier.

En legger inn valg i følgende felt, for å få ut ønsket resultat:

 1. Fylke - velg ett eller flere fylke anleggene skal tilhøre
 2. Kommune - velg en eller flere kommuner ut fra valgte fylker over.
 3. Aktivitet - velg hvilke type aktivitet innenfor innlogget org anlegget har baner tilknyttet.
 4. Status - velg om anlegget er aktiv (i bruk), ikke aktiv eller begge deler.

Alle feltene er obligatorisk!

 

RAPPORTRESULTAT

image798bg.png

Resultatet en får når en klikker på på Hent Rapport, inneholder følgende kolonner:

 • Anleggsnr
 • Anleggssted
 • Andresse
 • E-post
 • Telefon
 • Mobil
 • Status

Opplysningene her hentes fra registrert i anleggstedlisten.

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png