Familiekontingent

Ønsker idrettslaget å tilby en billigere medlemskontingent til familier, en "familiekontingent"?

For å kunne sende ut en samlet faktura i en "familiekontingent", må alle familiemedlemmene i en og samme familie først være knyttet sammen i en familierelasjon. Se egen veiledning for dette. For å opprette "familiekontingent":

  1. Gå til Fakturering -> Innstillinger.
  2. Velg fanen "Avgifter".
    • Familiekontingent kan kombineres med kontingenter både med og uten aldersmatrise.
  3. Klikk på "Legg til familiekontingent".
  4. Gi denne et navn, en pris, en bankkonto pengene skal inn på, ev. inntektskonto og periode.
    • Merk at dette er pris per familie. Kontingenten vil bli delt på antall familiemedlemmer. Påse at den samlede kontingenten ikke gjør at beløpet blir lavere enn påkrevd *minstesats pr medlem.
  5. Klikk "Lagre".

 

 

Merk: Dersom det allerede er fakturert familiekontingent, men det er behov for å legge til flere familiemedlemmer i en eksisterende familierelasjon, må opprinnelig krav krediteres, for så å fakturere på nytt.

Dersom familiekontingenten allerede er innbetalt, anbefales det å opprette et unntak for dette medlemmet.

Det er bare mulig å opprette en familiekontingent per periode (kalender år).

*Jf. NIFs lov §10-4, nr. 2, er et medlemskap gyldig når medlemskontingent er betalt. Idrettstinget 2019 vedtok en minstesats for medlemskontingent i idrettslag på kr 50. 

Minstesats for treningsavgift er ikke regulert av NIF.

Fikk du svar på det du lurte på?