Hvordan opprette brukerstedsavtale?

For å motta penger eller fakturere medlemskontingent fra KlubbAdmin, må idrettslaget ha en brukerstedsavtale med Buypass AS.

Før du setter i gang, trenger du:

 1. Idrettslagets organisasjonsnummer
 2. Navn, kontaktinformasjon og fødselsnummer til de som skal ha administratorrettigheter i Buypass Payment Manager.
 3. Idrettslagets bankkontonummer

Start registrering av brukerstedsavtale: https://www.buypass.no/mrc/

Hvem kan opprette brukerstedsavtale?

NIF anbefaler at den som har signaturrett også er den om oppretter brukerstedsavtalen. 

Det er vanligvis den som er leder eller daglig leder som har signaturrett.

Innlogging i Buypass Payment Manager gjøres med Idrettens ID (brukernavn og passord fra din bruker i Min idrett).

Hva er brukersted og brukerstedsavtale?

Et brukersted er en virksomhet (f. eks. Buypass AS) som aksepterer bruk av betalingskort eller andre elektroniske betalingsmidler som supplement til, eller i stedet for, kontant betaling.

Idrettens betalingsløsning krever at idrettslaget har en brukerstedsavtale med Buypass AS.


Hvorfor skal idrettslaget ha en brukerstedsavtale?

For at idrettslaget skal overholde forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister og sin egen vedtatte lovnorm, må fakturering av medlemskontingent skje i samme system som medlemsregisteret.

Dersom idrettslaget har valgt medlemssystem fra en kommersiell leverandør, vil idrettslaget likevel ha nytte av en brukerstedsavtale med Buypass AS. Det kan være at idrettslaget ønsker å ta i bruk andre tjenester som leveres av NIF, bl.a.

 • Påmelding og onlinebetaling av kurs gjennom Idrettskurs
 • Påmelding og onlinebetaling av arrangementer i iSonen
 • Utbetaling av refusjonskrav gjennom Idrettsoppgjør
 • Innbetalinger fra inntektsgenererende aktører som f.eks Mygame, Råtass eller Vinclude. 

 

Følgende organisasjonstyper kan benytte seg av Idrettens betalingsløsning:

 • Idrettslag*
 • Idrettsråd
 • Idrettskretser
 • Særforbund
 • Særkretser

(*) I fleridrettslag er det selve idrettslaget som defineres som det juridiske objektet og de ulike særidrettsgruppene (f. eks: ski, fotball, tennis) må derfor samles inn under samme avtale som idrettslaget. Ta kontakt med styret i idrettslaget dersom din særidrettsgruppe har behov for å ta i bruk Idrettens betalingsløsning.

 

Brukerstedsavtale for særforbund og idrettskretser:

Brukerstedsavtalen opprettes i fra SportsAdmin -> Organisasjon -> Betaling.

Følgende må gjøres (gjelder idrettslag, særforbund og Idrettskretser):

 1. Registrer informasjon om organisasjonen.
 2. Signer brukerstedsavtalen med BankID.

For spørsmål kontakt Buypass Kundeservice på telefon 22 70 13 00.

 

Andre ressurser

 

Fikk du svar på det du lurte på?