Om idrettens betalingsløsning

Idrettens betalingsløsning er en tjeneste for sikker og effektiv betaling på nett. Idrettens betalingsløsning har konkurransedyktige priser og tilbys som en del av Norges idrettsforbunds sentrale systemer (Min idrett, KlubbAdmin, Idrettens medlemssystem, SportsAdmin, Idrettskurs, Idrettsoppgjør og TurneringsAdmin).

Betalingsløsningen kan også benyttes av tredjepartsløsninger. Det forutsetter imidlertid at tredjeparten benytter Idrettens ID til identifisering, samt har en integrasjonsavtale med NIF. 


Idrettens betalingsløsning er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med Buypass.

 

Kom i gang

For å kunne benytte Idrettens betalingsløsning trenger organisasjonsleddet en brukerstedsavtale med Buypass.

Opprett avtale for idrettskrets eller særforbund:
Denne avtalen opprettes i SportsAdmin under menyvalget Organisasjon -> Betaling. 

Opprett avtale for idrettslag:
Avtalen opprettes i KlubbAdmin under menyvalget Fakturering > Innstillinger > Brukerstedsavtale eller besøk adressen: https://www.buypass.no/mrc/

Du må foreta deg følgende:

 1. Registrer informasjon om organisasjonen din
 2. Signere brukerstedsavtalen digitalt, med BankID.

Du trenger:

 • Organisasjonsnummer (dersom det ikke allerede er registrert i SportsAdmin)
 • Navn og kontaktinformasjon til en person som skal ha administratorrettigheter i Buypass Payment Manager.
 • Bankkontonummer

Avtalen må signeres av en person som har en formell rolle i organisasjonen (må samsvare med informasjon fra Brønnøysundregisteret). Søknadsdokumentene kan sendes elektronisk eller med vanlig post. Buypass Kundeservice vil gå igjennom og godkjenne søknaden manuelt. De vil påse at du får god informasjon om status og progresjon. Når søknaden er godkjent vil du få en SMS og en e-post som bekrefter dette. Trenger du hjelp kan du kontakte Buypass Kundeservice på tlf 22 70 13 00.

Dokumentasjon og veiledning for BPM
Tips til avstemming mellom KlubbAdmin og Buypass

Dersom det mangler dekning for utbetaling Idrettsoppgjør: Buypass - overføringer

Hvem kan bruke løsningen?

Lovverket krever at den organisasjonen som skal motta betalinger er registrert i Brønnøysundregistrene og har et gyldig organisasjonsnummer. I praksis betyr det følgende organisasjonsformer:

 • Idrettslag*
 • Idrettsråd
 • Idrettskretser
 • Særforbund
 • Særkretser

(*) I fleridrettslag er det selve idrettslaget som defineres som det juridiske objektet og de ulike aktivitetsgruppene må derfor samles inn under samme avtale som idrettslaget. Ta kontakt med ditt idrettslag dersom din gruppe har behov for å ta i bruk løsningen.

Idrettens betalingsløsning har svært konkurransedyktige betingelser med garanterte oppgjør. Vi tilbyr kortbetaling på mobil, nettbrett og PC (VISA/MasterCard/Vipps) og fakturabetaling med KID-nummer/ eFaktura i bank/nettbank. Det er gratis å bruke alle idrettens sentrale IT-systemer og Buypass Payment Manager - du betaler kun for bruk av fakturerings- og betalingsløsningene.

1. november 2019 ble prismodellen endret, og vi lanserte Idrettsandelen hvor idrettslaget får 10% av provisjonsavgiften tilbakebetalt!

 • 10% av provisjonsavgiften går tilbake til idrettslaget via Idrettsandelen
 • Vipps, Visa og MasterCard på nett: 2,99% provisjonsavgift
 • Fakturaavgift på kr. 14 per faktura inklusive e-faktura og fakturahotell
 • Ingen faste månedsavgifter
 • Ingen oppstartskost

Ofte stilte spørsmål - Les mer her

I Buypass Payment Manager har alle klubber fått opprettet en ny konto med navnet "Kickback". Alle Kickback-transaksjoner vil gå inn på denne kontoen. Hvert idrettslag må selv definere hvilken konto det skal overføres til, samt hvilket tidsintervall.