Kom i gang

Kom i gang med Idrettens betalingsløsning

For å kunne benytte Idrettens betalingsløsning må organisasjonen ha en brukerstedsavtale med Buypass AS.

Det er helt kostnadsfritt å tegne denne avtalen.

Før du begynner, trenger du:

  • Organisasjonsnummer (skaffes fra Brønnøysundregistrene)
  • Navn og kontaktinformasjon til en person som skal ha administratorrettigheter i Buypass Payment Manager.
  • Bankkontonummer tilkyntet organisasjonen

Brukerstedsavtalen må signeres av en person som har en formell rolle i organisasjonen. Dette må samsvare med informasjon fra Brønnøysundregisteret.

 

For idrettslag:

Opprett brukerstedsavtale

Se veiledning for å opprette brukerstedsavtale

 

For særforbund og idrettskretser:

Brukerstedsavtalen opprettes i fra SportsAdmin -> Organisasjon -> Betaling.

 

Følgende må gjøres (gjelder idrettslag, særforbund og Idrettskretser):

  1. Registrer informasjon om organisasjonen.
  2. Signer brukerstedsavtalen med BankID.

Søknadsdokumentene kan sendes elektronisk eller med vanlig post. Buypass Kundeservice vil gå igjennom og godkjenne søknaden manuelt. De vil påse at du får god informasjon om status og progresjon. Når søknaden er godkjent vil du få en SMS og en e-post som bekrefter dette. Trenger du hjelp kan du kontakte Buypass Kundeservice på tlf 22 70 13 00.

Dokumentasjon og veiledning for Buypass Payment Manager

Tips til avstemming mellom KlubbAdmin og Buypass

Dersom det mangler dekning for utbetaling Idrettsoppgjør: Buypass - overføringer

 

Følgende organisasjonstyper kan benyte seg av tjenesten

  • Idrettslag*
  • Idrettsråd
  • Idrettskretser
  • Særforbund
  • Særkretser

(*) I fleridrettslag er det selve idrettslaget som defineres som det juridiske objektet og de ulike særidrettsgruppene må derfor samles inn under samme avtale som idrettslaget. Ta kontakt med ditt idrettslag dersom din særidrettsgruppe har behov for å ta i bruk Idrettens betalingsløsning.