Funksjonalitet

Alle ansatte i idrettens organisasjonsledd er potensielle brukere av innsikt- og analyseplattform. Alle roller vil trolig finne relevante data og innsikt, som berører sitt ansvarsområde og sine oppgaver.

  • Visuelle fremstillinger av data i rapporter og dashboards 
  • Drill ned/opp i definerte hierarkier – fra overordnet til detaljert nivå 
  • Dynamisk oppdatert med «dagens» data. 
  • Interaksjon og samhandling rundt definert styringsinformasjon gir grunnlag for mer faktabasert innsikt og beslutninger. 

 

  • Muliggjør presentasjon av historikk – hva har skjeddhvor-når-hvem-hvorfor 
  • Muliggjør prediksjon – hva vil skje, gitt historikk og andre variabler 
  • Muliggjør analyse av sammenhenger mellom data 
  • Muliggjør strategisk og operasjonell styring gjennom KPI dashboards og avvikshåndtering 
  • Muliggjør effektiv rapportering av faktiske tall og prognoser 
  • Muliggjør eksponering av tilgjengelige data, for å skape tillit, eller som verktøy for å forbedre datakvaliteten