Opplæring og brukerstøtte

Vi har etablert grunnleggende e-læringer om bruk og navigering, samt e-læringer per innsiktsområde og innsiktsapp

Opplæring - grunnleggende: Vi har etablert grunnleggende e-læringer om bruk og navigering i Power BI, for deg som er ny bruker eller trenger oppfriskning i grunnleggende funksjoner. Vi anbefaler alle nye brukere å se gjennom disse, slik at du kommer godt i gang og finner idrettens innsiktsapper. Se lenker under.

Opplæring - per innsiktsområde og innsiktsapp: Vi anbefaler alle brukere å se gjennom fanen "Brukerstøtte" i de innsiktsappene som brukes. Fanen inneholder link til dokumentasjon og e-læring med gjennomgang av innsiktsappen. Dokumentasjonen inneholder alt omkring datakilder, definisjoner, og lignende.

Hjelpesenter Innsikt og analyse er tilgjengelig for alle som har en standard bruker på Idrettens Office365 plattform. 

 

E-læring: Kom i gang med Power BI E-læring: App, navigasjon og visualisering E-læring: Filter, fokusmodus, vis data og eksporter