Kom i gang

Innsikt- og analyseplattformen tilrettelegger data og innsikt og publiserer innholdet ut via Microsoft Power BI Apper.

Tilgang:

  • For å få tilgang til innsikts- og analyseplattformen, må du ha en Microsoft Power BI Pro lisens. Denne kan bestilles hos NIF Digital Support. Se informasjon om tilgang og lisenspriser i lenken "Pris" nederst på denne siden.
  • Innsikt- og analyseplattformen er nå tilgjengelig for alle organisasjonsledd i norsk idrett, bortsett fra Idrettslag. Relevant, tilpasset innhold vil på sikt publiseres til idrettslagenes "Startside".

Om plattformen:

  • Innsikt- og analyse tilgjengeliggjøres via en BI (Business Intelligence) plattform, bestående av et datalager for innsamling, sammenstilling og presentasjon av data til innsikt. Data innhentes med avtalt frekvens, f.eks. sanntid dersom behovet tilsier det, og historiske data lagres etter behov. Datakildene er både interne eller eksterne.
  • NIF Digital drifter, forvalter og utvikler plattformen og innholdet.  
  • Innholdet publiseres som ferdig definerte Power BI Apps rapporter og dashboards til lisensierte brukere.