Fylle ut krav

Under er en gjennomgang av prosessen med å fylle ut krav, og med noe tilleggsinformasjon. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om hvordan kravet skal fylles ut, trykk på lenken for dette.

imageg1ymb.png

Velg «Dine krav» i menyen for å åpne oversikten over. Her vises krav du allerede har opprettet. Siden har fem søkemuligheter for Status og to søkemuligheter for Betaling mottatt (filter). Den viser kun refusjoner med en gitt status og/eller utbetalingsstatus. 

Trykk «Opprett nytt krav» når du skal legge inn nytt refusjonskrav.

imageodmutp.png

Over er utsnitt av siden du kommer til når du skal opprette et refusjonskrav.

Husk å fylle inn bankkontonummer. De som har et krav med integrasjon fra TurneringsAdmin, vil ha fylt ut bankkontonummer derfra. I Idrettsoppgjør kan dette kontonummeret endres.

Det er viktig at du legger inn mest mulig informativ tekst for hva kravet skal dekke. Deretter starter selve utfylling av honorar-/refusjonskravet. Fyll inn en seksjon av gangen: Honorar, kjøregodtgjørelse, diett og andre kostnader som du skal ha refundert.

Husk å lagre refusjonskravet som Lagre som kladd. Når kravet er ferdig utfyllt, trykk Send og det blir sendt til behandlende organisasjonsledd.

Du kan legge inn kommentar under seksjonen Logg og kommentarer. Der finner du også en logg av endret status for kravet. Denne seksjonen blir tilgjengelig etter at du har lagret et krav som kladd og under den videre behandling, men ikke dersom kravet er avvist. Dersom du ønsker da en dialog med org.leddet som behandlet kravet, må du gjøre det per mail/mobil. En kommentar er synlig for alle org.ledd som behandler kravet. Ikke send fødselsnummer (11 sifre) i kommentarfeltet.

Når det er gjort, kommer du tilbake til forsiden med oversikt over alle refusjonskravene dine. Disse kan igjen sorteres i henhold til status for kravet.

Ditt krav kan ikke endres av organisasjonsleddet som behandler det. Er det feil eller andre grunner til at kravet skal avvises, vil dette varsles. Du kan ikke be noen i organisasjonsleddet gjøre endringer, og du kan heller ikke ettersende dokumentasjon.

Dersom et krav kan medføre innberetningspliktige ytelser, vil normalt det behandlende organisasjonsleddet ferdigbehandle kravet i sitt lønnssystem og ikke i Idrettsoppgjør. Informasjon som skal benyttes i et lønnssystem, må informeres om direkte til ansvarlig person i organisasjonsleddet. 

Ytterligere informasjon som er relevant for de som skal behandle et krav som kommer fra TurningsAdmin (TA), finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/dommer-i-ta/dommerregning/.

Men det finnes også noe hjelpetekst du finner ved å trykke på ikonet imageo137b.png i Idrettsoppgjør. 
I tillegg finnes det imagehd3oa.png-tags i de ulike delene i regningen i Idrettsoppgjør, som gir forklaring for aktuell del når man holder musen over dette imagehd3oa.png-tegnet.

NIF Support eller tilhørende særforbund vil også være behjelpelig om noe er uklart.

Feil - justeringer

Lagrede krav med feil kan slettes.

Dersom det oppdages feil eller det må gjøres justeringer etter at et refusjonskrav er godkjent, må det foretas manuelle justeringer utenom Idrettsoppgjør. Dette kan være aktuelt ved endringer av satser med tilbakevirkende kraft, ved rene feil som oppdages, eller når flere organisasjonsledd skal godkjenne et krav og noen velger å utbetale før alle organisasjonsenhetene har godkjent krav, og det da oppdages feil. Ta i så fall kontakt med økonomiansvarlig (kasserer) hos mottaker av kravet.

Trenger du mer detaljer om hvordan fylle ut krav? 

Les mer her

Hvordan ha oversikt over krav som er lastet ned fra TA. 

Les mer her