TA - Regningsliste i Idrettsoppgjør

TA Regningslisten i Idrettsoppgjør

Alle klargjorte dommerregninger vil ligge i IdrettsOppgjør (IO) under "Dine krav".

Her kan du filtrere etter hvilke status de ulike regningen i listen har:

imagesit3r.png

I tillegg kan du søke og filtrere ut fra dato, beløp, kravet gjelder og ID:

imagergafd.png

Listen kan også sorteres ut fra de ulike kolonneoverskriftene. Listen er standard sortert ut fra "Dato" med de eldste regningene øverst (dato viser hvilke dato regningen ble opprettet - sendt fra TA).

En regning kan få følgende statuser i regningslisten i IO:

 • Kladd lagret
  • En regning er sendt fra TA, klar for videre utfylling.
  • Eller dommer har startet utfylling av regningen, og midlertidig lagret den før videre sending for godkjenning hos betalere.
 • Til godkjenning
  • Regningen er fylt ut og sendt til de ulike betalerne.
  • Ingen av de involverte betalerne har godkjent regningen enda.
 • Til godkjenning hos 'x'. Godkjent av 'klubbnavn'
  • Da har den/de klubb(ene) som er navngitt, godkjent sin del av regningen.
  • Det mangler godkjenning fra det antallet klubber det står bak "Til godkjenning hos...". Hvilke klubber som ikke har godkjent kan du se i loggen nederst om du åpner kravet.
 • Sendt i retur av 'Klubbnavn'
  • Regningen er ikke godkjent av den betaleren som står i statusen.
  • Dommer må da evt. gjøre endringer og sende regningen på nytt.
   • Alle tilhørende betalere får så regningen til ny godkjenning, inkl evt. endringer, når regningen sendes inn på nytt.
 • Godkjent
  • Regningen er godkjent av alle betalere. 
  • Merk at selve betalingen gjenstår
  • Regningen stenges for videre redigering/endringer.

Du åpner en regning i regningslisten i IO ved å klikke på ID'en til aktuell regning i listen:

image34jhi.png