Rapportering kurstimer

Registrer antall faktiske kurstimer - vanlige kurs

Dersom det er avvik i kursets timetall, vil klokka i venstremenyen gi et varsel om dette. Avvik kan være:

 • kurset går over flere dager
 • kursets faktiske timer er ikke i samsvar med malens timetall

Dersom klokka ikke gir et varsel, betyr det at kurset kan låses og at det ikke er noen avvik. 

Merk: Timer skal angis som hele klokketimer.

Se egen beskrivelse som gjelder for modulkurs.

 

For å registrere timer, tilleggsdokumentasjon og låse kurset:

 1. Legg til tilleggsdokumentasjon først
 2. Klikk på klokka og registrer faktisk antall timer 
 3. Bekreft timetall og ev. dokumentasjon
 4. Lagre
 5. Lås kurset

 • Feltene i skjemaet er forhåndsutfylt med malens timetall
 • Det er ikke mulig å registrere flere timer enn malens timetall

 

vo-registrere-timer-2.png

 • Knappen "Tilbakestill" sletter timeregistreringen og nullstiller bekreftelse på gjennomførte timer 
 • Eventuelle vedlegg/tilleggsdokumentasjon vil ikke bli fjernet

vo-registrere-timer-3.png

 

Dersom et kurs går over flere dager og det er behov for tilleggsdokumentasjon

Last ned deltakerliste fra venstremenyen, gjør nødvendige korrigeringer og last opp filen som tilleggsdokumentasjon til kurset.