Rapportering kurstimer modulkurs

Registrer antall faktiske kurstimer - modulkurs

Klikk på "Lås kursgjennomføring" på modulhodet

Beregning blir gjort

 

Dersom noen av modulene har avvik, vil et varsel vises og det er ikke mulig å låse kurset. 

Avvik kan være:

  • en av modulene går over flere dager
  • kursets faktiske timer er ikke i samsvar med malens timetall

 

Klikk på en modul som har avvik, rett opplysningene. Dersom en modul går over flere dager, må fremmøteliste pr dag legges ved.

(se beskrivelse nederst på denne siden)

 

Forsøk å låse modulkurset (hodet) igjen. Når alle modulene er korrigert, kan kurset låses.

 

 

 

Det kan være hensiktsmessig å korrigere faktisk start- og sluttid på selve modulen. Klikk på blyantikonet i venstremenyen og rediger kursinformasjonen.

Se hvordan registrere timer for frittstående/enkeltkurs.

 

Dersom et kurs går over flere dager og det er behov for tilleggsdokumentasjon

Last ned deltakerliste fra venstremenyen, gjør nødvendige korrigeringer og last opp filen som tilleggsdokumentasjon til kurset.