Tilleggsdokumentasjon

Krav om tilleggsdokumentasjon til kurs som mottar VO-midler

I hht. forskrift om studieforbund, kreves følgende opplysninger for kurs som varer lengre enn en dag:

  • Møtedato (alle møtedatoer skal fremgå for kurs som varer over flere dager)
  • Navn på deltakere som har vært til stede på kurset på de ulike møtedatoene
  • Start- og sluttid, samt timetall pr. møtedato

 

Nedenfor er et typisk kurs som ikke overholder kravet til dokumentasjon

  • kurset går over flere dager (f. eks. en helg)
  • kurset er satt opp som et enkelt kurs (men burde vært modulkurs)

 

For å unngå å registrere dette kurset på nytt i Idrettskurs, kan en fremmøteliste legges ved kurset. 

  1. Last ned malen 2022-MAL-for-fremmøte.xlsx eller last ned deltakerliste fra Idrettskurs
  2. Fyll ut informasjon i de gule feltene
  3. Last opp fremmøtelisten i Idrettskurs

 

Mal for fremmøteliste, nedlastbar, ikke ferdig utfyltnff-kurs-2.png

Deltakerliste fra Idrettskurs, ferdig utfylt

Klikk "Eksporter deltakerliste til Excel" i venstremenyen, gjør nødvendige korrigeringer og last opp filen som tilleggsdokumentasjon til kurset.