Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innsikt og analyse

Statsbudsjettet Foto NIF_612.jpg
Innsikt og analyse tilgjengelig når du trenger det!

Frigi tid til aktivitet gjennom gode digitale løsninger og deling av innsikt. Innsikts- og analyseplattform for norsk idrett hjelper deg med å fatte bedre beslutninger gjennom økt innsikt.

 

Hva er innsikts- og analysplattformen for norsk idrett? 

 • Én felles plattform for alle organisasjonsledd i norsk idrett med innsikt om rapporterte medlems- og aktivitetstall 
 • Bidrar til å planlegge og iverksette tiltak til rett tid og sted 
 • Måler effekt av tiltak 
 • Hjelper organisasjonen til å ta bedre beslutninger gjennom økt innsikt
 • Få full oversikt over 
  • Medlemmer, aktivitet og roller 
  • Anlegg 
  • Økonomi 
  • Kompetanse og kurs 
  • Konkurranser og resultat 
  • Strategisk styringsinformasjon på tvers 

 

Brukere betaler for Power BI lisens og innhold gjennom et abonnement. Prisen angis som et abonnement per måned og differensieres for ulike brukergrupper.  

Følgende pris per mnd for brukergruppen «BI Brukere» som bruker ferdig, tilrettelagt og kvalitetssikret innhold: 

BI-Innsikt og analyse_pristrapp.jpg

Trinn 1 – «Power BI Pro Lisens» kr 85 

Tilgang til Power BI Pro som verktøy, ikke til noe innhold på innsikt og analyseplattformen 

Trinn 2 Power BI Pro Lisens + Innhold fra Samordnet Rapportering kr 149

Som Trinn 1 + tilgang til alt tilrettelagt innhold på innsikt og analyseplattformen, der datakilden er Samordnet Rapportering. Innholdet medlems- og aktivitetstall er visualisert og presentert med nær 20 års historikk, og drill opp/ned i NIF-linja og SF-linja.

Trinn 3 – Power BI Pro Lisens + Innhold felles grunndata kr 199 

Som trinn 2 + tilgang til alt nytt tilrettelagt innhold på innsikt og analyseplattformenDet første nye innholdet her er innsiktsområdet Anlegg, deretter Økonomi, og deretter Kurs/Kompetanse. På nyåret utvides innsiktsområdet Medlems- og aktivitet med daglig datafangst på faktiske medlems- og aktivitetstall. 

 

 • Visuelle fremstillinger av data i rapporter og dashboards 
 • Drill ned/opp i definerte hierarkier – fra overordnet til detaljert nivå 
 • Dynamisk oppdatert med «dagens» data. 
 • Interaksjon og samhandling rundt definert styringsinformasjon gir grunnlag for mer faktabasert innsikt og beslutninger. 

 

 • Muliggjør presentasjon av historikk – hva har skjeddhvor-når-hvem-hvorfor 
 • Muliggjør prediksjon – hva vil skje, gitt historikk og andre variabler 
 • Muliggjør analyse av sammenhenger mellom data 
 • Muliggjør strategisk og operasjonell styring gjennom KPI dashboards og avvikshåndtering 
 • Muliggjør effektiv rapportering av faktiske tall og prognoser 
 • Muliggjør eksponering av tilgjengelige data, for å skape tillit, eller som verktøy for å forbedre datakvaliteten 
 • Innsikt- og analyse tilgjengeliggjøres via en BI (Business Intelligence) plattform, bestående av et datalager for innsamling, sammenstilling og presentasjon av data til innsikt. Data kan innhentes med avtalt frekvens, f.eks. sanntid dersom behovet tilsier det, og historiske data lagres etter behov. Datakildene kan være interne eller eksterne. 
 • NIF Digital drifter, forvalter og utvikler plattformen og innholdet.  
 • Brukere må ha en Power BI Pro lisens, som bestilles hos NIF IT Support
 • Innholdet publiseres som ferdig definerte Power BI Apps rapporter og dashboards. 
 • Ad-hoc analyse av egne data, eller andre nye data, for BI Superbrukere vil tilgjengeliggjøres etterhvert.
 • Relevant, tilpasset innhold vil på sikt publiseres til idrettslagenes «Startside». 
 • Alle brukere inviteres inn til et digitalt brukerforum 
 • Opplæring gjøres via e-læringsmoduler, grunnleggende Power BI og per innsiktsområde