Annonseringskanaler

Idrettens annonseplattform - 42 av 55 særforbund i samarbeidet så langt:

 

Samlet inngang til idrettens flater for annonsører

 • Kobler norsk idrett og bedrifter og legger til rette for:
  • Målrettede annonser mot personer med interesse og tilknytning til norsk idrett​!
  • Samler norsk idrett på en plattform og tilrettelegger for åpne og lukkede flater​

  • Mer inntekter til norsk idrett basert på aktivitet i flater som er eid av norsk idrett​

  • Muligheter for å raskt koble mot de fleste byråer i Norge

  • Tilgang til kompetanse innen optimalisering og annonsering

  • Effektiv håndtering av fakturering og fordeling av midler

  • Øker kraftig sannsynligheten for å få flere til å annonsere gjennom at de fleste har satt ut dette til byråer


Annonseringskanalene som så langt er inkludert:

 

 


Full kontroll
  hvem som annonserer

 • Stopplister for konkurrenter
 • Bedre løsninger for egne sponsorer/ annonsører
 • Forhåndsgodkjenning av Self serve annonsene
 • Full oversikt og dashboard på effekt

 

Inntektsmodell

 • God digital etikk
 • Minimum 50 % tilbake til eier av flaten/trafikken
 • Minimum 75 %  der har egne annonsører/partnere
 • Resterende midler – bidrag plattformen + salg 
 • Salg fastpris + CPM prising annonsører