Hvem har tilgang?

Oversikt over hvilke roller/funksjoner som har tilgang til å redigere årshjulet

Dersom du ikke har tilgang, kontakt din leder. Tilgang kan settes i KlubbAdmin (for idrettslag og gruppe for særidrett) eller fra SportsAdmin (for særforbund, særkretser, idrettskretser)

 • Leder
 • Nestleder
 • Styremedlem
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Leder i gruppe for særidrett
 • Daglig leder
 • Medlemsansvarlig                     
 • Organisajonsadministrator                     
 • Opplæringsansvarlig
 • Webansvarlig
 • Administrativt ansatt NIF/IK/BIK             
 • Administrativt ansatt SF/SK                      
 • Organisasjonsadministrator SF/SK                         
 • Organisasjonsadministrator NIF/IK/BIK